Фирма „Би енд Джей Груп” ЕООД

Фирма “Би енд Джей Груп” ЕООД е формирана благодарение на инженерни експертни познания и умения на млади и креативни инженери, така и от опитни консултанти.
Компанията се ръководи на база международен опит, обучения, консултации както и на добри практики по Света.
Фирмата предлага иновативни проектни и строителни решения като разполага и с високопроизводителни технологии
както за проектиране така и за видео-обследване (CCTV инспекция), локализиране на течове, безизкопно
полагане на тръбопроводи и изграждане на ВиК мрежи и съоръжения.